[ LEKAMB888VIP ]
ชื่อ-นามสกุล : 
เบญจวรรณ ทาทอง
ชื่อเล่น : 
เล็ก
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
7/4/2531
อายุ : 
34
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
benjawan.bandarat@gmail.com  
ที่อยู่ : 
70
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ : 
62000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0984709092
สถานที่ทำงาน : 
คอมพิวเตอร์
การศึกษา : 
อาชีวศึกษา