ชื่อ - นามสกุล :นายแพทย์สุพัตร บุรณะเวช
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :185 หมู่ 2 ต.ขามเปี้ย
Telephone :043567074
Email :-