ชื่อ - นามสกุล :นายสุดใจ สีหานาม
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
ที่อยู่ :รพ.โพธิ์ชัย
Telephone :0819649149
Email :sudjaisee@gmail.com