ชื่อ - นามสกุล :นายวชิระ สาสิงห์
ตำแหน่ง :นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ที่อยู่ :
Telephone :043567074
Email :