หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โดย : khakty
อ่าน : 16438
อังคาร ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ประกาศโรงพยาบาลโพธิ์ชัย

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติานของเจ้าหน้าที่ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัด

ตามที่ รัฐบาล ได้มีมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการจทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียด