หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2564
โดย : khakty
อ่าน : 1076
ศุกร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

                                                  ประกาศโรงพยาบาลโพะิ์ชัย

                                 เรื่อง  แนวทางมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบ 2564

ตามที่โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

จึงได้กำหนดมาตรการดังนี้

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด