หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : วิเคราะห์ความเสี่ยง
โดย : khakty
อ่าน : 947
จันทร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏฺบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2564 

รายละเอียด